جایگاه فلز مس در صنایع دستی ایران

بسیاری از تولیدات صنایع دستی اصفهان به فلز مس وابسته است . 

مجموعه آثار هنرمندان اصفهان بیشمار است . صنایع دستی هنرمندان اصفهان مجموعه ای است که در فضای پر از نقش و نگار سنتی شهر اصفهان خلق می گردد.

مس قلم زنی ، صنایع دستی هنرمندان اصفهانی و زنجانی
مس قلم زنی ، صنایع دستی هنرمندان اصفهانی و زنجانی

بسیاری از تولیدات صنایع دستی ایران به فلز مس وابسته است . اما استفاده از مس در صنایع دستی شهرهای ایران را میتوان به کاربردهای صنعتی-تجاری یا هنری تقسیم کرد . سهم هنرمندان اصفهان و زنجان از فلز مس در صنایع دستی که شهرت جهانی دارد ، بیشتر به چشم میخورد .

بیشترین سهم مصرف مس در میان هنرهای دستی اصفهان و زنجان را دارند . در شرایطی که با افزایش قیمت مس ، تامین مواد اولیه کار مشکلی به نطر می رسد ، اما هم اکنون با همت و تلاش هنرمندان اصفهانی، هم چنان مس فیروزه کوبی ، مس و پرداز و قلم زنی مس از بزرگترین تولیدات صنایع دستی شهر اصفهان میباشد .

جایگاه هنر مس و پرداز در صنایع دستی ایران
جایگاه هنر مس و پرداز در صنایع دستی ایران

اما با توجه به تغییر سلایق مشتریان ، تبلیغات ، عرضه و نیاز بازار، خط تولید مس قلم زنی ، این روزها جای خود را به مس فیروزه کوبی و مس و پرداز داده ، بطوریکه هم اکنون سهم بالایی از فروش تولیدات صنایع دستی هنرمندان اصفهانی در اختیار مس فیروزه کوبی و مس و پرداز میباشد .

مس فیروزه کوبی و مس و پرداز ، سهم بالایی ازفروش تولیدات صنایع دستی هنرمندان اصفهانی را به خود اختصاص داده است.

هنر خاتم کاری از اصیل ترین صنایع دستی ایران که قدمت آن به قبل از دوران صفوی می رسد .

خاتم کاری که شامل طراحی خاتم و کنار هم قرار دادن مفتول هایی مثلثی شکل فلز برنج، چوب هایی طبیعی واستخوان شتر برای تشکیل یک واحد هندسی کوچک قامه خاتم است .

حمایت از صنایع دستی مس ایران
حمایت از صنایع دستی مس ایران

از کنار هم قرار گرفتن این واحد هندسی یک قامه تشکیل می شود سپس با برش هایی از قامه تشکیل شده به قطر ۱/۲ میلی متر لا یه هایی خاتم به دست می آید .

هنر خاتم کاری از اصیل ترین صنایع دستی ایران که قدمت آن به قبل از دوران صفوی می رسد . 

مرحله بعد که شامل طراحی زیر سازی، طراحی چسباندن لایه های خاتم با استفاده از چسب مخصوص (چوب) بر روی زیر ساخت (مس) پرداخت و جلا کاری خاتم می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید