نشست خاطره ویژه بازنشستگان و پیشکسوتان مجتمع مس سرچشمه

 

مراسم تجلیل از بازنشستگان سال ۱۳۹۴ مس منطقه کرمان

مراسم تجلیل از بازنشستگان سال ۱۳۹۴ مس منطقه کرمان
مراسم تجلیل از بازنشستگان سال ۱۳۹۴ مس منطقه کرمان

 

نشست خاطره ویژه بازنشستگان و پیشکسوتان ذوب مجتمع مس سرچشمه در تاریخ سه شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵

نشست خاطره ویژه بازنشستگان ذوب مجتمع مس سرچشمه در تاریخ سه شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵
نشست خاطره ویژه بازنشستگان ذوب مجتمع مس سرچشمه در تاریخ سه شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵

 

ششمین نشست خاطره پیشکسوتان صنعت مس در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ و در محل سالن کنفرانس شرکت سرمایه گذاری

ششمین نشست خاطره پیشکسوتان صنعت مس در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
ششمین نشست خاطره پیشکسوتان صنعت مس در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
ششمین نشست خاطره پیشکسوتان صنعت مس در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
ششمین نشست خاطره پیشکسوتان صنعت مس در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

 

دیدگاهتان را بنویسید