رونمایی از کتاب آمار کاربردی با نرم افزار مینی تب

رونمایی از کتاب آمار کاربردی با نرم افزار مینی تب برای آزمایشگاه شیمی تجزیه در نمایشگاه توانمندیها و نیازمندیهای مجتمع مس سرچشمه در دانشگاه ولی عصر عج با حضور جمع کثیری از مدیران مجتمع مس سرچشمه برگزار شد .

رونمایی از کتاب آمار کاربردی با نرم افزار مینی تب
رونمایی از کتاب آمار کاربردی با نرم افزار مینی تب

دیدگاهتان را بنویسید