یاد باد آن روزگاران یاد باد

آیین رونمایی از کتب مس منطقه کرمان

در این مراسم که در تاریخ دوشنبه، ۱۲ مهر ۱۳۹۵ با حضور سید علی میرافضلی مدیر روابط عمومی مس منطقه کرمان همراه بود ، آیین رونمایی از کتب مختلفی که توسط نویسندگان مس منطقه کرمان تهیه شده بود ، برگزار شد .

آیین رونمایی از کتب مس منطقه کرمان در سالن کنفرانس دفتر کرمان
آیین رونمایی از کتب مس منطقه کرمان در سالن کنفرانس دفتر کرمان
آیین رونمایی از کتب مس منطقه کرمان در سالن کنفرانس دفتر کرمان
آیین رونمایی از کتب مس منطقه کرمان در سالن کنفرانس دفتر کرمان

دیدگاهتان را بنویسید