نتایج جشنواره مجازی نقاشی هیئات ژیمناستیک استان کرمان

جشنواره مجازی نقاشی به تفکیک دو گروه سنی زیر 9 سال و بالای 9 سال در بخش دختران و پسران توسط هیئت ژیمناستیک استان کرمان برگزار شد که دختران ژیمناستیک کار تربیت بدنی کارکنان مجنمع مس سرچشمه به  با شرکت در این مسابقات توانستند مقام نفرات برگزیده این مسابقات را کسب کنند که اسامی و نقاشی این هنرمندان ورزشکار مسی را ببینید .

گروه سنی زیر 9 سال

نفر دوم 

نام و نام خانوادگی : نیایش سرچشمه پور  7 ساله

نقاشی نیایش سرچشمه پور  7 ساله از شهر مس سرچشمه
نقاشی نیایش سرچشمه پور  7 ساله از شهر مس سرچشمه

 

نفر سوم:

نام و نام خانوادگی : یسنا حمزه نژاد 8 ساله فرزند مصطفی

نقاشی یسنا حمزه نژاد فرزند مصطفی از شهر مس سرچشمه
نقاشی یسنا حمزه نژاد فرزند مصطفی از شهر مس سرچشمه

 

گروه سنی بالای 9 سال

نفر دوم

نام و نام خانوادگی : رها برهان نژاد 11 ساله فرزند مهدی

نقاسی رها برهان نژاد 11 ساله فرزند مهدی از شهر مس سرجشمه
نقاسی رها برهان نژاد 11 ساله فرزند مهدی از شهر مس سرجشمه

 

نفر سوم

نام و نام خانوادگی : هستی مکی آبادی 12 ساله فرزند حسین

نقاشی هستی مکی آبادی 12 ساله فرزند حسین از شهر مس سرچشمه
نقاشی هستی مکی آبادی 12 ساله فرزند حسین از شهر مس سرچشمه

دیدگاهتان را بنویسید