احیای پنج ربات صنعتی در مس سرچشمه

احیای پنج ربات صنعتی در مس سرچشمه
با تلاش مهندسان ایرانی، پنج ربات صنعتی در مس سرچشمه احیا و از خروج دو میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری شد

شبکۀ یک – 6 تیر 1398 – 21:00

دیدگاهتان را بنویسید