خانه برچسب ها مجنمع مس سرچشمه

برچسب: مجنمع مس سرچشمه

آخرین اخبار

حسین داعی ، دانشجوی کاشف مس سرچشمه

برگی از خاطرات نسل اول مس سرچشمه حسین داعی ، دانشجوی کاشف مس سرچشمه «حسین داعی»، دانشجوی «علی انتظام»، کاشف مس سرچشمه بود. او همان کسی...

خبر های داغ