رونمایی از کتاب آمار کاربردی با نرم افزار مینی تب

رونمایی از کتاب آمار کاربردی با نرم افزار مینی تب برای آزمایشگاه شیمی تجزیه در نمایشگاه توانمندیها و نیازمندیهای مجتمع مس سرچشمه در دانشگاه ولی عصر عج با حضور جمع کثیری از مدیران مجتمع مس سرچشمه برگزار شد .

رونمایی از کتاب آمار کاربردی با نرم افزار مینی تب
رونمایی از کتاب آمار کاربردی با نرم افزار مینی تب

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here